NGAYON NA!

Posted: July 2, 2010 in Uncategorized

Masdan mo ang iyong paligid.

Mga taong nagigipit

Sa patalim kumakapit.

Mga batang walang pinag-aralan

Lansangan ang nagsisilbing tahanan.

Hindi ka ba nababahala?

Sa kinabukasan ng ating kabataan?

Hanggang kailan magbubulag- bulagan

Sa nagaganap sa ating lipunan?

Wag mong sabihing hindi mo kaya

Wag mong sabihing walang magagawa

Wag mong sabihing takot ka

Wag mong sabihing bahala na sila.

Kung hindi ngayon, kelan pa?

Kung hindi ikaw sino pa?

Aasa ka na lang ba sa iba?

Hihintayin mo na lang bang sitwasyo’y lumala?

Sila nga ang namumuno

Ngunit kailangan nila ng tulong mo

Hindi bukas, hindi sa susunod

Ngayon na, wala ng ibang panahon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s